Milieu

Voor Soenen Golfkarton is het milieu belangrijk. Dit uit zich op verschillende vlakken:

Oud papier

Papier en karton afval wordt van over de hele fabriek verzameld en samengeperst in balen. Deze worden herbruikt als grondstof om papier  te maken.


 

FSC: Forest Stewardship Council

FSC groeit meer en meer aan belang. Het betekent dat het papier uit goed beheerde bossen afkomstig is. Sinds 2011 beschikt Soenen Golfkarton over dit certificaat.

Zonnepanelen

Op het  dak werd een project gerealiseerd van maar liefst 20 944 panelen voor een totaal van 4000 kWp. Dit park produceert het equivalent van het verbruik van 1203 gezinnen op jaarbasis. Hiermee draait de volledige site op groene energie.